Rapporten op maat voor People in Progress

Willy Vochten

Willy Vochten is een gepassioneerd man met veel ervaring in high level human resources. Zijn loopbaan begon als personeelsmanager in de metaalsector. Van daaruit evolueerde Willy via een verzekeringsbedrijf naar een grote, internationale telecomspeler waar hij als HR-manager twee herstructureringen begeleidde. Voor een derde herstructurering bedankte hij vriendelijk. Hij stapte over naar een groot internationaal bedrijf om HR-manager te worden en deel uit te maken van het HR-comité op Europees niveau. 

Wanneer hij later een aanbod aanvaardt om in het directiecomité van een grote, internationale mass-retail organisatie te zetelen, begint het na een tijd te kriebelen om zelf te ondernemen. En zo ontstond People in Progress!

Talent en potentieel meten om bedrijven te laten groeien

“Wij meten de complexiteit die mensen dienen te beheren in hun werk en meten tegelijkertijd ook het vermogen van diezelfde mensen om daarmee om te gaan. Kort gezegd bekijken wij hoe complementair mensen zijn met het werk dat ze doen, nu en in de toekomst. Want wanneer die twee in balans zijn, vinden mensen geluk in hun werk en boeken ze succes, wat dan weer het bedrijf ten goede komt,” begint Willy. 

Willy zelf werkt vooral met personen en teams die hoog op de bedrijfsladder staan, denk aan managementfuncties of het samenstellen van directiecomités maar ook bij herstructureringen doen bedrijven beroep op Willy en People in Progress.

Van interactief gesprek en online vragenlijst tot rapport

“Wanneer ik een appreciatie opmaak, wat je kan vergelijken met een assessment, ga ik na welke complexiteit er bij de rol komt kijken en het vermogen van de betrokken persoon om ermee om te gaan,” vervolgt Willy.

Dat doet hij aan de hand van een interactief gesprek rond een aantal concrete en minder concrete bedrijfsthema’s, waarna de betrokken persoon nog een online vragenlijst invult die een uur in beslag neemt. 

“De resultaten van die twee zaken worden dan gebundeld in een rapport voor de klant en de betrokennen, daar helpt Forest me bij,’ gaat Willy verder. “Forest brengt mijn bevindingen van het gesprek samen met de resultaten van de online vragenlijst en maakt het rapport op. Ik vul dat nog aan met mijn conclusies voor het naar de klant vertrekt.”

Meer tijd voor de klant

Door een deel van de opmaak van de rapporten door te schuiven naar Forest, heeft Willy meer tijd voor zijn klanten. Al was dat niet vanaf dag één zo: “Ik heb de betrokken persoon bij Forest voor een stuk moeten opleiden en na een paar trial & error rapporteringen loopt de samenwerking vlot,” zegt hij daarover.

“We werken niet volgens een vast schema maar eerder ‘on call’. Wanneer ik een rapport nodig heb, bel ik mijn contactpersoon bij Forest en plannen zij het in. Soms gebeurt het ook dat rapporten een bepaalde urgentie hebben. Eén van mijn grote klanten staat bijvoorbeeld op het punt om een senior manager aan te werven en die persoon is ook gevraagd door een andere organisatie. Kwaliteit en tijd zijn in deze situaties van groot belang. Ik heb gisteren die persoon gezien en vandaag mijn bevindingen doorgegeven zodat ik ook snel een kwalitatief en helder advies kan doorgeven aan mijn klant. En die flexibiliteit maakt het fijn samenwerken met Forest!” sluit Willy af. 

Benieuwd welke specifieke administratieve taken we uit jouw handen kunnen nemen? Contacteer ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!